LSO-Spotkania

Po świątecznej i kolędowej przerwie kontynuujemy formację LSO w naszej parafii.
Przypomnienie:
Wadowice Górne – środa:
1 środa – wspólnota modlitewna LSO
2,3,4 środa:
15.30 – kandydaci na ministrantów
16.00 – ministranci
Po Mszy św wieczornej – lektorzy

Wampierzów – czwartek
Po Mszy św. wieczornej
1 czwartek – wspólnota modlitewna LSO
2 czwartek – lektorzy
3 i 4 – Ministranci