Życzenia Wielkanocne

W ten najważniejszy dla nas chrześcijan dzień – w Uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa – radosne „Alleluja” jest na naszych ustach i w naszych sercach. Z tej okazji wszystkim drogim parafianom i gościom przybyłym do naszej parafii składamy najlepsze życzenia. Niech Jezus Zmartwychwstały króluje w każdym sercu, każdej rodzinie i w każdym domu. Niech wiara w Zmartwychwstanie Jezusa i w Jego żywą obecność wśród nas przeniknie wasze serca i niech będzie mocą w znoszeniu wszelkich trudów, w pokonywaniu grzechu i zła, i w podejmowaniu codziennie czynów miłości Boga i bliźniego. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was wszelkim błogosławieństwem, radością i pokojem, a Jego łaska niech pozostanie z wami na zawsze.

ks. proboszcz Wojciech Duplak

12919731_974624132616836_6152375245008295671_n