Wykaz księży

Obecni duszpasterze parafii Wadowice Górne:
Proboszcz – Ks. Wojciech Duplak
Wikariusz – Ks. Sylwester Taraszka

Kapłani pochodzący z parafii Wadowice Górne:
Ks. Abp Wojciech Ziemba – metropolita warmiński.
Śp. ks. Stanisław Midura
Ks. Władysław Midura – diecezja tarnowska, proboszcz parafii Trzciana k. Bochni.
Ks. Józef Midura – archidiecezja warmińska, proboszcz parafii Rozogi.
Ks. Marian Midura –archidiecezja warmińska, proboszcz parafii  Waplewo oraz Krajowy Duszpasterz Kierowców
Ks. Leon Szot – Kanclerz Ordynariatu Polowego – Warszawa.
Ks. Stanisław Sito – archidiecezja warmińska, proboszcz parafii Kanigowo.
Ks. Leszek Dereń – archidiecezja warmińska, proboszcz parafii Chruściel.
Ks. Andrzej Midura – archidiecezja warmińska, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.

Siostry zakonne z parafii Wadowice Górne:
Teresa Eliana Buchla – Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (pracuje we Francji).

Dawni proboszczowie:
Ks. Stanisław Grucjusz (Gruszka) (ok. 1585)
Ks. Kasper Grafowski (ok. 1595)
Ks. Wojciech Kubala (1617 – 1648)
Ks. Aleksander Szaracki (1648 – 1656)
Ks. Walenty Gaździcki (1656)
Ks. Wawrzyniec Lechowicz (1656 – 1668)
Ks. Jan Hiacynt Szydłowski (1668 – 1685)
Ks. Jan Czermiński – budowniczy poprzedniego kościoła (1685 – 1700)
Ks. Jan Janowski (1700 – 1714)
Ks. Jakub Antoni Cybulski (1714 – 1725)
Ks. Stanisław Bukowski (1725 – 1752)
Ks. Jan Grochowski ( 1752 – 1775)
Ks. Jan Ankwicz (1775 – 1777)
Ks. Feliks Kuczkowski (1777 – 1784)
Ks. Maciej Kowalski (1784 – 1797)
Ks. Onufry Skotnicki (1797– 1807)
Ks. Maciej Maruszyński (1807 – 1839)
Ks. Jakub Kolasiński (1840 – 1859)
Ks. Stanisław Aleksander Pankowski (1859 – 1868)
Ks. Stanisław Garncarz (1869 – 1898)
Ks. Franciszek Łukasiński – budowniczy obecnego kościoła (1898 – 1918)
Ks. Jan Łanowski (1918 – 1920)
Ks. Stanisław Paweł Grodniewski (1920 – 1931)
Ks. Franciszek Hachaj (1932 – 1946)
Ks. Maciej Rzeszut (1946 – 1949)
Ks. Tadeusz Strohschneider (1950 – 1953)
Ks. Władysław Jędrzejowski – budowniczy obecnej plebanii (1953 – 1969)
Ks. Zygmunt Suwada (1969 – 1974)
Ks. Kazimierz Święch – budowniczy kaplicy dojazdowej w Wampierzowie (1974 – 2000)